Xác minh địa điểm Google Maps

Nếu, bạn đang cần?

Tại sao cần có bản đồ địa điểm Google Business?

Tại sao chọn chúng tôi?

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GOOGLE MAP

Xác minh địa điểm thực

599
000
đ /Map
  • Bàn giao mới nhận tiền
  • Bảo hành 5 năm
PHỔ BIẾN

Xác minh địa điểm ảo

999
000
đ /Map
  • Bàn giao mới nhận tiền
  • Bảo hành 2 tháng

Đánh dấu địa điểm

299
000
đ /Map
  • Bàn giao mới nhận tiền
  • Bảo hành 6 tháng

Đăng sản phẩm

7
000
đ /Post, Sản phẩm
  • Bàn giao mới nhận tiền
  • Bảo hành 6 tháng
PHỔ BIẾN
Liên hệ với Netweb để nhận ưu đãi