Bizday Magazine

Bizday Magazine là trang blog về khởi nghiệp, doanh nhân, tỉ phú hàng đầu Việt Nam. Đây là nơi chia sẻ những câu chuyện về làm giàu, khởi nghiệp của các tỉ phú, doanh nghiệp trên toàn thế giới.

  • Khách hàng: Website
  • Website: Bizday.net