Đóng góp

Mọi thông tin đóng góp, sẽ giúp Netweb Asia phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Để đóng góp ý kiến cho chúng tôi, bạn có thể đóng góp dưới những hình thức sau:

  1. Đóng góp nội dung hay, có tính hữu ích, kiến thức giúp người khác giải quyết vấn đề trong marketing, website, quảng cáo,…
  2. Thay đổi để nội dung chia sẻ chính xác hơn, mang lại hiểu quả tốt hơn.