Điều khoản

Mọi thông tin, tài liệu hướng dẫn trên website trên Cẩm Nang Đẹp Khỏe đều được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng giúp bạn đọc có thêm một kiến thức, thủ thuật mới hữu ích. Vấn đề của bạn được giải quyết chính là mục tiêu mà blog Cẩm Nang Đẹp Khỏe hướng đến.

Ngoài chia sẻ ra, blog còn đặt những link tiếp thị sản phẩm của các đối tác như Accesstrade, Adflex…. Lợi nhuận từ các liên kết này giúp trả chi phí sản xuất nội dung của chúng tôi và đảm bảo rằng trang web luôn luôn là miễn phí cho bạn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải ưu ái cho các sản phẩm của Accesstrade, Adflex hay bất kỳ công ty nào khác. Cách chúng tôi đánh giá sản phẩm đều dựa trên tiêu chuẩn khách quan và chân thực nhất.

Cảm ơn quý đọc giả.