Cộng tác viên

Đối với những doanh nghiệp, cá nhân muốn hợp tác để trở thành đối tác kinh doanh với Netweb sẽ được hỗ trợ về kiến thức, cũng như được chia chiết khấu khi tiếp thị hay giới thiệu đơn hàng về cho Netweb Agency.

Những hình thức dịch vụ mà các quý đối tác doanh nghiệp/cá nhân có thể liên hệ để hợp tác với chúng tôi như:

  • Tiếp thị thiết kế website
  • Tiếp thị xác minh bản đồ doanh nghiệp (Google My Business)
  • Các dịch vụ có phát sinh chi phí khác…