Chính sách chăm sóc khách hàng

Mọi khách hàng khi đã đăng ký dịch vụ tại Netweb đều được chăm sóc và hỗ trợ trọn đời, một số vấn đề mà chúng tôi chăm sóc khách hàng thường niên và mãi mãi như:

  • Backup dữ liệu thường xuyên và trọn đời cho tất cả khách hàng (đối với dịch vụ website)
  • Luôn lưu lại liên lạc (Zalo, Facebook, Số điện thoại) của khách hàng, khách hàng có thể liên hệ hỏi đáp những thắc mắc như cách sử dụng, những vấn đề chưa hiểu trọn đời.
  • Netweb tổ chức những buổi Talk Show để lắng nghe khách hàng, cũng như cập nhật những kiến thức mới cho khách hàng.