7 bước tối ưu website wordpress cơ bản (Tăng 300% tốc độ tải trang)

Để tối ưu website wordpress cơ bản tăng ngay 300% tốc độ tải trang, bạn có thể thực hiện 7 bước cơ bản sau đây (*Chú ý: Đây chỉ là 7 bước cơ bản nhất, chứ chưa phải tối ưu nâng cao, nhưng cũng có thể tăng 300% tốc độ so với trang chưa tối ưu gì).

Bước 1: Vô hiệu quá một số file CSS hay file JS dư thừa, những file này không hoạt động khi tải một trang nào đó (Ví dụ: Trang chủ, Page, Single Post,…) bằng file Function.php

Bước 2: Tắt đi những widget mặc định không sử dụng bằng file Function.php

Bước 3: Loại bỏ / Vô hiệu hóa Google font, Dashicons, RSS, RDF & Atom feeds, Query String,… bằng file Function.php

Bước 4: Loại bỏ những Plugin không cần thiết, hoặc chức năng plugin đó có thể thay thế thông qua plugin khác đang có trên web, xóa Faavicon mặc định và thêm Favicon từ file Function.php.

Bước 5: Nén code (Nén tay hoặc nén bằng code trong file Function.php)

Bước 6: Tối ưu ảnh, sử dụng ảnh kích thước phù hợp, nén ảnh hay dụng định dạng ảnh được Google Speed Insight đề xuất.

Bước 7: Cài đặt và setup plugin Wp-rocket

Phía trên là 7 bước cơ bản giúp tối ưu website wordpress tăng ngay 300% tốc độ tải trang, bạn thử áp dụng và xem kết quả nhé. Chúc các bạn thành công.

Viết một bình luận