Chính sách bảo hành dịch vụ

Mọi khách hàng khi đăng ký thực hiện các dịch vụ tại Netweb Media đều được nhận những chính sách bảo hành cụ thể như sau:

  • Mọi dịch vụ trong thời gian bảo hành có phát sinh vấn đề không mong muốn, Netweb sẽ hỗ trợ khách hàng miễn phí để giải quyết được vấn đề phát sinh.
  • Các mục vấn đề được bảo hành sẽ được ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ.
  • Đối với những vấn đề phát sinh nhưng không thuộc những chuyên mục được bảo hành tại Netweb, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và sử lý, có thể có hoặc không phí xử lý vấn đề.
  • Một số dịch vụ khách hàng sẽ được sử dụng, để trải nghiệm chất lượng trước như: Thiết kế website, dịch vụ tăng tốc website,… Netweb không thu toàn bộ tiền phí mà chỉ thu một phần, sau khi khách hàng trải nghiệm dịch vụ thấy tốt thì mới thu khoản tiền còn lại. Còn nếu khách hàng không hài lòng, Netweb cam kết hoàn tiền 100% và phục hồi lại trang thái web cũ cho khách hàng.